Palvelut


Turvapäivystykset

Turvapäivystystä pelastusyksiköllä erilaisissa tapahtumissa kuten Arctic Lapland Rally.


Alkusammutus

Alkusammutuskoulutuksen (AS 1) tavoitteena on opetella tarvittavat tiedot ja taidot palonalkujen sammuttamiseen.


Muut avunantotehtävät:

Muut avunantotehtävät korvausta vastaan, kuten liikenteenohjaus ja avustaminen videotuotannoissa yms.


Turvallisuusviestintä

Turvallisuusviestintää / valistusta kouluilla, työpaikoilla ja päiväkodeissa.


Soittokunta

Voit tilata soittokunnan esiintymään juhliin tai tapahtumiin ottamalla yhteyttä: Ali Kolehmainen puh. 0400-905856 tai Pentti Kaikkonen puh. 040-5368425 tai sähköpostilla osoitteeseen: soittokunta(at)rovaniemenvpk.fi

Tarvitseeko yrityksesi tai yhdistyksesi alkusammutuskoulutusta? Etsitkö tapahtumaasi turvapäivystäjää? Kaipaako juhlasi esiintyjää? Palokuntamme suorittaa erilaisia palveluita ja avunantotehtäviä korvausta vastaan. Töistä saadut tulot käytetään palokunnan toimintaan. Palokunnan päällikkö ja puheenjohtaja käsittelevaät yhteistyöpyynnöt. Soittokunnan esiintymisistä vastaa kapellimestari ja toiminnanjohtaja. 

Rakennusten hävittämiset polttamalla hoidetaan poikkeuksetta Lapin Pelastuslaitoksen kautta.