Palvelut

Palokuntatoimintaan liittyvä työ kuten, esimerkiksi;

Turvapäivystykset pelastusyksiköllä rallikilpailuissa ym. vastaavissa tapahtumissa
Turvallisuusviestintä (valistus)
– oppitunnit työpaikoilla, kouluissa, päiväkodeissa, yms.

– alkusammutuskoulutus, AS1 (luento ja harjoitus paketti)

Jokaisen tilauksen käsittelee VPK:n päällikkö ja puheenjohtaja, jotka päättävät tehtävän vastaanottamisesta ja lopullisesta hinnoittelusta alennuksineen.

Poikkeuksen muodostavat Rovaniemen VPK:n Soittokunnan esiintymiset, jotka puolestaan järjestävät ja hinnoittelevat soittokunnan vastuuhenkilöt.

Yhteystiedot

 

Rakennusten hävittämiset polttamalla hoidetaan poikkeuksetta Lapin Pelastuslaitoksen kautta.