Yhdistys


PALOKUNNAN HISTORIAA

Rovaniemen Vapaaehtoinen Palosammutuskunta perustettiin syyskuun 30. päivänä 1900 kyläläisten yhteisessä kokouksessa. Lokakuun 20. päivänä sääntöehdotus oli valmis ja yleinen kokous hyväksyi sen. Varsinaisen sinetin asialle antoi Oulun läänin kuvernööri, joka marraskuun 26. päivänä antamallaan päätöksellä vahvisti ”Rovaniemen Kirkonkylän Vapaaehtoisen Palosammutuskunnan Ohjesäännön”. Järjestön nimi lyheni pian Rovaniemen Vapaaehtoiseksi Palosammutuskunnaksi ja sitten Rovaniemen Vapaaehtoiseksi Palokunnaksi, joka otettiinkin virallisesti käyttöön v. 1913 hyväksytyissä uusissa säännöissä. Tämän jälkeen on yleisesti käytetty nimeä Rovaniemen VPK.

Rovaniemen VPK:n historia on eräs merkittävä osa Rovaniemen kirkonkylän, taajaväkisen yhdyskunnan, kauppalan ja kaupungin historiaa. 123 vuoden aikana on VPK:n toiminta kytkeytynyt hyvin monilla tavoin paikkakunnan elämänkulkuun, sisältyyhän näihin vuosiin monenlaisia aikoja niin maamme kuin paikkakuntammekin historiassa. Tänä aikana saavutettiin Suomen itsenäisyys, koettiin talvi- ja jatkosota sekä Rovaniemen hävitys ja jälleenrakentaminen. 

Rovaniemen VPK on joutunut toimimaan ja huolehtimaan tehtävistään joskus hyvinkin vaikeissa olosuhteissa ja varsinaisen tehtävänsä ohella on VPK:lla ollut tärkeä rooli myös paikkakunnan kulttuurielämässä, sillä yhdistyksen alkuperäinen, sodassa tuhoutunut, talo oli alusta alkaen se tyyssija, joka teki mahdolliseksi myös taide-elämän kehittymisen Rovaniemellä. 

Palokuntatoimintaa Rovaniemellä 120 vuotta

Vuonna 2020 tämä virkeä palokunta täytti jo 120 vuotta. Suuremmat suunnitellut juhlallisuudet jouduttiin koronapandemian vuoksi perumaan toiminnan jatkuessa ajan tuomiin haasteisiin mukautuen ja uutta oppien.  Tänä päivänä Rovaniemen VPK  on aktiivinen 123-vuotias palokuntayhdistys, joka tarjoaa pelastuspalveluita,  järjestää koulutusta ja turvallisuusviestintää sekä toimii näkyvästi paikkakunnan tapahtumissa. Palokunnassa toimii hälytysosasto, soittokunta, nuoriso-osasto sekä Kilta, jonka toiminta kerää alleen yleisesti palokuntatoiminnasta kiinnostuneet. Yhdistyksellä on 74 jäsentä, joiden ikähaitari on 10-80 vuotta.  Palokunnan hälytysosasto toimii Lapin pelastuslaitoksen alaisena sopimuspalokuntana toimien täydennyspalokuntana isommilla pelastus- ja sammutustehtävillä sekä asemavalmiudessa vakinaisen palokunnan työvuoron ollessa kiinni pidemmillä tehtävillä. Rovaniemen VPK:n soittokunta on aktiivinen kulttuuritoimija esiintyen kaupungin tapahtumissa ympäri vuoden. 

Tilaa historiikki
Rovaniemen vapaaehtoinen palokunta ry. 1900-2010
110 vuotta palokuntatyötä – Kulttuuria, urheilua ja nuorisotyötä
(Kirjoittaja: Ulla Leino)

Hinta 25 € / kirja (+ mahdolliset toimituskulut),
tiedustelut ja tilaukset sähköpostitse:
vpk.rovaniemi(at)lapinpelastuslaitos.fi

Säätiö

Rovaniemen VPK:n yleinen kevätkokous 30.3.2007 päätti säätiöittää Valistustalon myynnistä saadun omaisuuden ja perustettiin Rovaniemen VPK -säätiö. Säätiön tarkoituksena on edistää ensisijaisesti paikallista, sekä halutessaan lappilaista pelastustoimintaa sekä siihen liittyvää vapaaehtois- ja nuorisotoimintaa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla vuosittain apurahoja tai palkitsemalla pelastustoiminnassa ansioituneita henkilöitä.

Avustushakemukset voidaan toimittaa säätiön puheenjohtajalle.