Esittely

Rovaniemen VPK perustettiin syyskuun 30. päivänä 1900 silloisessa kunnantalossa kyläläisten yhteisessä kokouksessa. Silloinen nimi oli Rovaniemen Vapaaehtoinen Palosammutuskunta.

Lokakuun 20. päivänä sääntöehdotus oli valmis ja yleinen kokous hyväksyi sen. Varsinaisen sinetin asialle antoi Oulun läänin kuvernööri, joka marraskuun 26. päivänä antamallaan päätöksellä vahvisti ”Rovaniemen Kirkonkylän Vapaaehtoisen Palosammutuskunnan Ohjesäännön”. Järjestön nimi lyheni pian Rovaniemen Vapaaehtoiseksi Palosammutuskunnaksi ja sitten Rovaniemen Vapaaehtoiseksi Palokunnaksi, joka otettiinkin virallisesti käyttöön v. 1913 hyväksytyissä uusissa säännöissä.

Tämän jälkeen on yleisesti käytetty nimeä Rovaniemen VPK.

Rovaniemen VPK:n historia on eräs merkittävä osa Rovaniemen kirkonkylän, taajaväkisen yhdyskunnan, kauppalan ja kaupungin historiaa. 112 vuoden aikana on VPK:n toiminta kytkeytynyt hyvin monilla tavoin paikkakunnan elämänkulkuun, sillä mennyt vuosisata on ollut niin maamme kuin paikkakuntammekin värikkäintä aikaa. Tänä aikana saavutettiin Suomen itsenäisyys, koettiin talvi- ja jatkosota sekä Rovaniemen hävitys ja jälleenrakentaminen.

Kaiken tämän ohella on Rovaniemen VPK joutunut toimimaan ja huolehtimaan tehtävistään joskus hyvinkin vaikeissa olosuhteissa. Mutta varsinaisen tehtävänsä ohella on VPK ollut tärkeä tekijä myös paikkakunnan kulttuurielämässä, sillä yhdistyksen talo oli alusta alkaen se tyyssija, joka teki mahdolliseksi myös taide-elämän kehittymisen Rovaniemellä.

(Arvo Ruonaniemi: Rovaniemen VPK 1900-1970 -historiikkia mukaillen)

 

Nykyisin Rovaniemen VPK:n hälytysosasto toimii Rovaniemen Pelastuslaitoksen alaisuudessa täydennyspalokuntana, joka hälytettiin vuonna 2011 kaikkiaan 45 kertaa. Tehtävät koostuvat mm. rakennuspalojen sammutuksen tukitehtävistä, jälkivahinkojen torjunnasta, varallaolosta, asemapäivystyksistä, liikenneonnettomuuksista sekä maastopaloista.

Rovaniemen VPK:lla on myös vireä ja runsaasti esiintymisiä harjoittava VPK:n soittokunta, jonka musisointia on havaittavissa kaupunkikuvassa tämän tästäkin erilaisissa tilaisuuksissa.

Naistoiminta on toistaiseksi tauolla, mutta sitä pyritään elvyttämään, jahka resurssit antavat siihen myöten. Sen sijaan VPK:n nuoriso-osasto on jälleen aloittanut toimintansa uusien kouluttajien myötä. Nuoriso-osastossa on tällä hetkellä noin 20 reipasta 9-15-vuotiasta nuorta, joiden tavoitteena on saavuttaa hälytyskelpoisuus täytettyään 18 vuotta.

Lisäksi Rovaniemen VPK:lla on nimeään kantava säätiö, jonka tarkoituksena on tukea sekä palokunta- että palokuntanuorisotoimintaa. Tuki kohdistuu Rovaniemen ja Lapin alueen pelastustoimintaan, ensisijaisesti VPK-toimintaan, mutta myös muuta palokuntatoimintaa voidaan tukea.